Kategorie
Szukaj
Październik 2017
P W Ś C P S N
« Wrz    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

W najbliższym czasie  osoby pełniące funkcję rodziców zastępczych zaprosimy do udziału w warsztatach  pt. : ,,Radzenie sobie ze stresem’’. Warsztaty będą miały formę wyjazdową. Z udziału w warsztatach będą mogły  skorzystać osoby będące uczestnikami projektu pn.:,, Rodzina pod parasolem’’.

W dniu 05.10.2017r.  odbyło się spotkanie dla rodziców zastępczych w ramach grupy wsparcia. Spotkanie było wyjątkowe, gdyż  zostało urozmaicone przez zajęcia kulinarne. Rodzice wspólnie wypiekali bułki, przygotowywali pasty, zupę oraz soki ze świeżych owoców i warzyw.

Indywidualne konsultacje z psychologiem w miesiącu październiku 2017 r.

Dyżury psychologa odbywają się  w miesiącu październiku następująco:

02.10.2017 r.     godzina 16.00 – 19.00

09.10.2017 r.     godzina 16.00 – 19.00

Terminy konsultacji indywidualnych (wcześniej umawianych)

23.10.2017 r.        16.00-19.00

30.10.2017 r.        16.00-19.00

Indywidualne konsultacje z pedagogiem w miesiącu październiku 2017 r.

Dyżury pedagoga odbywają się w każdy wtorek miesiąca październiku to jest:

03.10.2017 r.                         godzina 15.00 – 16.00

10.10.2017 r.                          godzina 15.00 – 16.00

17.10.2017 r.                          godzina 15.00 – 16.00

27.10.2017 r.                          godzina 15.00 – 16.00

Terminy konsultacji indywidualnych (wcześniej umawianych)

03.10.2017 r.              godz. 16.00-19.00

10.10.2017 r.              godz. 16.00-19.00

17.10.2017 r.               godz.16.00-19.00

27.10.2017 r.               godz 16.00-19.00

Harmonogram spotkań grupy wsparcia prowadzonej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – „Rodzina pod parasolem” dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych w drugim półroczu 2017 r.

 

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
21.07.2017 04.08.2017 08.09.2017 06.10.2017 10.11.2017 08.12.2017

 

*wszystkie spotkania odbędą się w budynku PCPR w Poddębicach, ul. Łęczycka 28,

o godz. 16

Harmonogram spotkań grupy wsparcia prowadzonej w ramach projektu „współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 -Rodzina pod parasolem”dla rodziców zastępczych  i prowadzących rodzinne domy dziecka w drugim półroczu 2017 r.

 

Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień
20.07.2017 03.08.2017 07.09.2017 05.10.2017 09.11.2017 07.12.2017

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach- Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na terenie powiatu poddębickiego poszukuje osób zainteresowanych bezinteresowną pomocą w ramach wolontariatu dla rodzin zastępczych.

Poszukujemy osób, które:

– ukończyły 18 lat

-chcą pomagać dzieciom z rodzin zastępczych np. w odrabianiu lekcji,

-chcą pomóc rodzinom zastępczym w pracach domowych,

– dysponują wolnym czasem, pozwalającym na dodatkowe zajęcia,

-zamieszkują na  terenie powiatu poddębickiego,

– ich stan zdrowia pozwala na opiekę nad dzieckiem,

-posiadają pełnię praw cywilnych i obywatelskich.

Jeśli masz wolny czas, jesteś otwarty na pomoc innym ZAPRASZAMY DO NAS!

Szczegółowych informacji udzielamy bezpośrednio podczas spotkań indywidualnych  z zainteresowanymi osobami. Kontakt telefoniczny z pracownikami działu rodzinnej pieczy zastępczej- 43 678 40 40, wew. 101 lub
kom.530 184 884

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach informuje, iż Powiat Poddębicki po raz kolejny przystąpił do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który jest dofinansowywany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W ramach powyższego programu o dofinansowanie w  „Module II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym”, mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które m.in. pobierają naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium. Kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

-dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,

-dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego –  do 4.000zł,

-opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

 

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia, może być zwiększony, nie więcej niż o:

-700 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej,

-500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,

-300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,

-300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

-do 25% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rokdo 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,

-do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,

-do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym,

-do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy  edukacji na poziomie wyższym, przy czym studenci studiów II stopnia  i uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

 Udział własny wnioskodawcy  – w zakresie kosztów czesnego wynosi:

MODUŁ II –wysokość udziału własnego Wnioskodawcy  ( w kosztach czesnego):
Liczba form kształcenia jednocześnie objętych dofinansowaniem w ramach programu Wnioskodawcy zatrudnieni Wnioskodawcy, którzy  nie są zatrudnieni
Jedna forma kształcenia na poziomie wyższym ( na jednym kierunku) 15% x
Więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) 65% * 50% *

* warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym ( drugiego  i kolejnych kierunków).

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia w/w udziału własnego w module II zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w module II programu można zapoznać się pod adresem: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html  – zawarte są one w rozdziale VI ust. 2 i ust. 4 programu.

Wnioski w ramach programu „AS” należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach,
ul. Łęczycka 28 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 w pokoju nr 1 (parter). Nabór wniosków kończy się 10 października 2017r.

 

 

MÓJ DOM-TWOIM DOMEM- ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach poszukuje wśród mieszkańców

Powiatu Poddębickiego kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

 

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu, ul. Łęczycka 28 w godzinach
8.00 -16.00.

 

Jeśli chcesz zostać rodziną zastępczą  lub chciałbyś uzyskać więcej informacji związanych z rodzinną pieczą zastępczą, przyjdź do nas, udzielimy Ci pomocy na każdym etapie procedury.

Czekamy na Ciebie.

 

tel. 43 678 40 40

kom. 605 909 433

           530 184 884

Poddębice dnia 12.07.2017 r.

Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Poddębicach – w związku z realizacją projektu pt. „Rodzina pod parasolem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zatrudnienie terapeuty do prowadzenia grupowych spotkań terapeutycznych dla dzieci i młodzieży podczas wyjazdu socjoterapeutycznego

Czytaj więcej… »

Poddębice dnia 05.07.2017 r.

 Zapytanie o cenę

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Poddębicach – w związku z realizacją projektu pt. „Rodzina pod parasolem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowej na zatrudnienie trenera do przeprowadzenia zajęć pt. „Trening skutecznego rodzica”, dla 20 rodziców pełniących funkcję rodziny zastępczej. Czytaj więcej… »