Kategorie
Szukaj
Czerwiec 2017
P W Ś C P S N
« Maj    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

Informujemy, iż z powodu awarii centrali telefonicznej mogą wystąpić trudności w zakresie kontaktu z PCPR – dotyczy numeru stacjonarnego.

Prosimy o kontakt na numery komórkowe:

PCPR- 605 909 433

PZON-603 959 433

 

Głównym założeniem konkursu zorganizowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej jest wyróżnienie jednostek samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorców z terenu województwa łódzkiego, które realizują cele polityki rodzinnej poprzez działania i inicjatywy, szczególnie wartościowe dla rodzin z województwa łódzkiego.

Konkurs podzielony był na dwie kategorie: „Samorząd Przyjazny Rodzinie” oraz „Przedsiębiorca Przyjazny Rodzinie”.
Warto podkreślić, iż dwa samorządy z terenu naszego powiatu znalazły się na podium.

Laureatami zostali:

w kategorii samorząd:
I miejsce – Gmina Uniejów
II miejsce – Powiat Wieruszowski
III miejsce – Powiat Poddębicki
Wyróżnienie – Powiat Wieluński
Wyróżnienie – Gmina Wola Krzysztoporska
Wyróżnienie – Miasto Pabianice

w kategorii przedsiębiorca:
I miejsce – fabryka rajstop „Adrian”
II miejsce – Łódzka Fundacja Rehabilitacji ”KAMIEŃ MILOWY”
Wyróżnienie: Zakłady Mięsne PAMSO z Pabianic

Wyróżnienia zostały wręczone podczas obchodów wojewódzkich z okazji Dnia Rodziny. Patronat nad wydarzeniem objął marszałek województwa łódzkiego – Witold Stępień. Uroczystość miała na celu promocję rodziny, w tym propagowanie idei rodzinnej pieczy zastępczej oraz zachęcanie do podejmowania inicjatyw na rzecz wspierania rodzin w województwie łódzkim.

Również tak, jak co roku podczas uroczystości uhonorowane zostały rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka, których zaangażowanie i praca z dziećmi zasługuje na wyróżnienie (każdy powiat wskazywał jedną rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka). W tym roku spośród rodzin zastępczych z terenu powiatu poddębickiego nagrodę odebrali małżonkowie pełniący funkcję rodziny zastępczej spokrewnionej.

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy,

towarzyszącej im wiary, nadziei i miłości,

radosnego, wiosennego nastroju

i serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz przyjaciół

życzą

kierownik oraz pracownicy

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Poddębicach

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze

Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego w wysokości 50% kosztów przedsięwzięcia.

-Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w wysokości 100% przyznanego dofinansowania z NFZ.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Nie przyznaje się dofinansowania osobom, które były na turnusie w ubiegłym roku.

-W pierwszej kolejności przyznaje się dofinansowanie osobom, które nigdy nie korzystały z dofinansowania począwszy od stopnia znacznego, umiarkowanego i lekkiego, następnie analogicznie osoby, które były na turnusie w latach np. 2010-2015 i wcześniej.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych

Wysokość dofinansowania uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności osoby:

 1. stopień znaczny – 85% kosztów przedsięwzięcia,
 2. stopień umiarkowany – 80% kosztów przedsięwzięcia,
 3. stopień lekki – 75% kosztów przedsięwzięcia

po weryfikacji kosztorysu wnioskowanego zakresu prac.

Maksymalne kwoty dofinansowania wynoszą:

a) bariery architektoniczne – 4.500,00zł

oraz   10.000,00 zł w przypadku:

budowy pochylni bądź podjazdu do budynku mieszkalnego, zapewniającego osobom  niepełnosprawnym samodzielny dostęp do lokalu oraz zakupu i montażu:

– krzesła schodowego na szynie,

– podnośnika,

– platformy schodowej,

– windy przyściennej,

– innych urządzeń do transportu pionowego,

b) w komunikowaniu się –1.500,00 zł

c) techniczne – 2.500,00 zł

Zapytanie o cenę 

Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Poddębicach – w związku z realizacją projektu pt. „Rodzina pod parasolem”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zatrudnienie wykładowcy do przeprowadzenia warsztatów pt. „Radzenie sobie ze stresem”, dla 20 rodziców pełniących funkcję rodziny zastępczej.

Pobierz – Zapytanie ofertowe – warszaty (.docx)

Zapytanie o cenę

na przedstawienie oferty cenowej współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, której przedmiotem jest zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem, oraz z salą konferencyjną dla uczestników projektu pt. „Rodzina pod parasolem”.

Pobierz – Zapytanie Ofertowe – nocleg z wyżywieniem (.doc)

MÓJ DOM-TWOIM DOMEM-

ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach poszukuje wśród mieszkańców

Powiatu Poddębickiego

kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

 

wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na dzień otwarty- 

25 marca 2017 roku (sobota)

do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Łęczycka 28 w godzinach 8.00 -12.00.

 

Jeśli chcesz zostać rodziną zastępczą  lub chciałbyś uzyskać więcej informacji związanych z rodzinną pieczą zastępczą, przyjdź do nas, udzielimy Ci pomocy na każdym etapie procedury.

Czekamy na Ciebie.

 

tel. 43 678 40 40

kom. 605 909 433

           530 184 884

Pobierz harmonogram: harmonogram.doc

W dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

Terminy

Wnioski o dofinansowanie  można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Poddębicach,
ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice (pokój nr 1).

Termin przyjmowania wniosków w 2017 roku:

 •  od dnia 20 lutego 2017r do dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
 • od dnia 01 września 2017r. do dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Dla kogo dofinansowanie

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

 

Wysokość dofinansowania

Warunki dofinansowania opisane są w ust. 10-25 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)”.

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać w ust. 9-25 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” (pdf,  538,79 KB)

W 2017 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł,
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.000 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 3.000 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Przez przeciętny miesięczny dochód Wnioskodawcy należy rozumieć dochód w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, o jakim mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych, obliczony za kwartał poprzedzający kwartał, w którym złożono wniosek. Dochody z różnych źródeł sumują się. W przypadku działalności rolniczej – dochód ten oblicza się na podstawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2015 r.

Jeśli osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 1.500 zł jest możliwe, jeśli wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Warunki zwiększenia dofinansowania

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 1. 700 zł – w sytuacjach, gdy wnioskodawca ponosi dodatkowe koszty z powodu barier  w poruszaniu się lub z powodu barier w komunikowaniu się – w szczególności  z tytułu pomocy tłumacza migowego lub asystenta osoby niepełnosprawnej,
 2. 500 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania,
 3. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna posiada Kartę Dużej Rodziny,
 4. 300 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie
  na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny

Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku
do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 1. do 25% – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 50%,
 2. do 50% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 75% – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, trzecim roku danej formy edukacji na poziomie wyższym;
 4. do 100% – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od czwartego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Warunki zmniejszenia dofinansowania

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Kwota dofinansowania kosztów czesnego ulega zmniejszeniu o 300 zł, jeśli osoba niepełnosprawna po ukończeniu nauki objętej dofinansowaniem, ponownie rozpoczyna lub kontynuuje naukę w ramach takiej samej formy edukacji na poziomie wyższym (np. po zakończeniu studiów I stopnia, ponownie rozpoczyna studia I stopnia).

Zmniejszenie kwoty dofinansowania kosztów czesnego nie obowiązuje, jeśli osoba niepełnosprawna:

 1. ubiega się o dofinansowanie semestru/półrocza danej formy edukacji na poziomie wyższym, jaki dotychczas nie był objęty dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (wcześniejsze wsparcie nastąpiło np. od III roku), albo
 2. jednocześnie pobiera naukę na dwóch kierunkach w ramach tej samej formy edukacji na poziomie wyższym.

 

Wysokość udziału własnego Wnioskodawcy (w kosztach czesnego) jest określona w ust. 23 pkt 2

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 583 zł (netto) na osobę.

Dofinansowanie kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy

Możliwość refundacji kosztów czesnego poniesionych przed zawarciem umowy dofinansowania jest możliwe wyłącznie w ramach aktualnie trwającego roku (zgodnie z rozdziałem VII ust. 3 pkt 2 programu) tj. :

 1. aktualnego roku szkolnego/akademickiego 2016/2017,
 2. roku szkolnego/akademickiego 2017/2018 w przypadku wniosków składanych do  10 października 2017 r.

Warunki uzyskania pomocy na dofinansowanie nauki

 1. każdy Wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/ półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów:
  1. „STUDENT – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
  2. „STUDENT II – kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych”,
   z uwzględnieniem pkt 2,
 2. Wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów,
 3. decyzja o ponownym dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku powtarzania przez Wnioskodawcę semestru /półrocza/ roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji Realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4,
 4. wypłata dofinansowania w sytuacji powtarzania semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym i tylko wtedy, gdy powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez Wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia/zamknięcie kierunku).
 5. Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki  w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II,
  z uwzględnieniem pkt 6;
 6. na pisemny wniosek Realizatora programu, Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mogą podjąć decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki (w przypadku Wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem) – zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 – nie ma wówczas zastosowania.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Dodatkowo, przypominamy:

 • dofinansowanie w ramach modułu II nie przysługuje w trakcie przerwy w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny),
 • decyzję o wysokości pomocy dla Wnioskodawcy podejmuje samorząd powiatowy,
 • kwota dofinansowania nie może być większa niż kwota wnioskowana przez Wnioskodawcę,
 • decyzja w sprawie udzielenia i wysokości dodatku na pokrycie kosztów kształcenia, należy do kompetencji samorządu powiatowego – aby wsparciem objąć wszystkich Wnioskodawców, samorząd może obniżyć zakres i wysokość dofinansowania do poziomu, jaki wynika z wysokości kwot wnioskowanych we wszystkich wnioskach (zapotrzebowania) i kwoty przeznaczonej na realizację programu.

W dniu 24 stycznia 2017 roku Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku.

W 2017 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
 • Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego).

 

!!!   W 2017 r. nie będzie realizowany Obszar C Zadanie 1 – zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.   

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 •  w szkole policealnej,
 •  w kolegium,
 •  w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),
 • a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Wnioski o dofinansowanie  można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach, ul. Łęczycka 28, 99-200 Poddębice (pokój nr 1)  w  ramach poszczególnych modułów w następujących terminach:

Modułu I:

–  od dnia 20.02.2017r. do dnia 30.08.2017r.

Modułu II: 

–  od dnia 20.02.2017r. do dnia 30.03.2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),

–  od dnia 01.09.2017r. do dnia 10.10.2017r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).