Kategorie
Szukaj
Październik 2016
P W Ś C P S N
« Wrz    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Informujemy, iż w dniu 28.09.2016r. (środa) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach, ul. Łęczycka 16, odbędzie się spotkanie informacyjne dla wszystkich rodzin zastępczych z terenu Powiatu Poddębickiego dotyczące realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn.: „Rodzina pod parasolem”. 

 

W dniu 01 kwietnia 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci /Dz. U. z 2016 r., poz. 195/. Zgodnie z jej zapisami  na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego przysługuje dodatek wychowawczy. Dodatek przysługuje bez względu na dochód a przyznawany jest w drodze decyzji na podstawie złożonego przez stronę wniosku. Wniosek o przyznanie dodatku należy złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Wysokość dodatku wynosi 500,00 zł miesięcznie na każde dziecko przebywające w pieczy zastępczej, jeżeli nie ukończyło 18 r.ż. Dodatek przyznaje się od dnia faktycznego umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego do dnia faktycznego opuszczenia przez dziecko pieczy zastępczej. W przypadku dzieci przebywających już w pieczy, dodatek przysługuje od dnia wejścia w życie ustawy, a więc od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wnioski o przyznanie dodatku można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach przy
ul. Łęczyckiej 28, począwszy od dnia wejścia w życie ustawy czyli od dnia 1 kwietnia 2016 r.

  • Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych
  • Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • Dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
  • Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych

Informacje dla kandydatów na rodziców zastępczych.

Procedura kwalifikacyjna dla kandydatów na rodzinę zastępczą.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej usamodzielnienia.

Pomoc finansowa.

Program „Rodzina 500+” dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

WIELE DZIECI – NIE Z WŁASNEJ WINY NIE MOŻE PRZEBYWAĆ POD OPIEKĄ RODZICÓW BIOLOGICZNYCH W SWOIM RODZINNYM DOMU

POMÓŻ DZIECIOM
– ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM

W TYM CELU:

– zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach

– w rozmowie z pracownikami Centrum sprawdź czy spełniasz wszystkie warunki formalne

– upewnij się, czy rodzina akceptuje Twoje plany

MOŻESZ PRZYJĄĆ POD SWOJĄ OPIEKĘ DZIECKO LUB DZIECI

W RAMACH RODZINY ZASTĘPCZEJ Czytaj więcej… »

Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia wyjazdu integracyjno – turystyczno – kulturalnego dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Siła motywacji siłą integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęło 8 ofert. Spośród ofert jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy:

PLUS Biuro Podróży Piotr Góralczyk, ul. Szymanowskiego 7, 41-711 Ruda Śląska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia wyjazdu wyjazdu integracyjno – turystyczno – kulturalnego dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Siła motywacji siłą integracji”.

Szczegółowych informacji udziela Pani Justyna Frontczak koordynator projektu pod nr. Tel. 693425222 lub (043) 678 40 40 wew. 107 / e-mail: pcpr@poddebicki.pl

zapytanie ofertowe

Informujemy, że w odpowiedzi na zamieszczone na stronie internetowej PCPR w Poddębicach zapytanie o cenę dotyczące przeprowadzenia warsztatów „Żyj zdrowo”  dla niepełnosprawnych uczestników projektu Czytaj więcej… »

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach w związku z realizacją projektu pn. „Siła motywacji siłą integracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na przeprowadzenie warsztatu pn. „Żyj zdrowo” dla 31 niepełnosprawnych Beneficjentów Ostatecznych w/w projektu.

Czytaj więcej… »

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach informuje, iż w dniu 18.09.2014 r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Poddębicach (ul. Łęczycka 16) odbędzie się „giełda pracy”, na której zostaną przedstawione informacje na temat ewentualnej współpracy osób niepełnosprawnych z Japan Tobacco International Polska z siedzibą w Starym Gostkowie.

„Giełda pracy” zorganizowana w 2013 r. w ramach współpracy Pana Ryszarda Ryttera, Starosty Powiatu Poddębickiego z Panem Piotrem Kaźmierskim, Dyrektorem JTI Polska Sp. z o.o. oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach i Powiatowym Urzędem Pracy w Poddębicach zaowocowała przeprowadzeniem 32 spotkań osób z różnym stopniem niepełnosprawności na terenie JTI. W wyniku przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych 7 osób rekomendowano do zatrudnienia w w/w firmie oraz 14 osób skierowano do firm współpracujących z JTI, tj. cateringowych, sprzątających i ochroniarskich.

W związku z powyższym wszystkie osoby zainteresowane, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zapraszamy na spotkanie.